Entries by Udruženje PREVENT

Kolektivni imunitet se obezbeđuje samo visokim procentom vakcinisanih

U borbi protiv zaraznih bolesti, vakcinacija je, pored obezbeđivanja higijenski ispravne vode za piće, u najvećoj meri doprinela smanjenju obolevanja i umiranja ljudi. Iako je globalna primena vakcina doprinela iskorenjivanju velikih boginja i dečije paralize tipa 2 i značajnoj redukciji obolevanja od drugih vakcinama sprečivih bolesti, moderna civilizacija se danas susreće sa problemom održivosti sprovođenja […]

COVID 19 – Smernice za korisnike droga

U saradnji partnera na SOS projektu i DPNSEE mreže prevedene su COVID 19 smernice za korisnike droga koje je kreirala Agencija za droge Ujedinjenih nacija (UNODC). Smernice sadrže opšte mere za prevenciju prenošenja virusa COVID 19, postupanje u slučaju pojave simptoma, ali i specifične mere koje su namenjene osobama koje koriste droge, a koje se […]