Konkurs za obuku terenskih radnika/-ca u Novom Sadu

Udruženje Prevent želi da angažuje mlade, motivisane, proaktivne, otvorene osobe za rad sa osetljivim društvenim grupama.

Udruženje Prevent Vas poziva da se uključite u rad organizacije i budete deo nove generacije terenskih radnika koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu i šire.

Prevent je udruženje građana koje postoji od 2004. godine sa sedištem u Novom Sadu. Ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Osobe koje prođu obuku će biti uključene u rad cele organizacije, a prvenstveno kao terenski radnici/ce u dosezanju korisnika droga i seksualnih radnica u Novom Sadu. 

Osobe koje koriste droge ili se bave prodajom seksualnih usluga su u sukobu sa zakonom, ali su istovremeno ranjive, stigmatizovane, diskriminisane i odbačene od društva uključujući i institucije sistema. Zbog straha od diskriminacije, hapšenja i neznanja retko se obraćaju institucijama. Jednim delom su interno raseljena lica sa KiM, često nemaju dokumenta, pravno su nevidljivi, a postoje i slučajevi osoba koje nemaju JMBG. Metodologija rada koja se primenjuje u pristupu ovim populacijama je smanjenje štete, što znači da se kroz rad sa ovim populacijama smanjuje šteta koja može nastati po njih same, njihovu okolinu i celokupno društvo kroz osnaživanje, povećanje znanja i dostupnosti usluga, kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Trening terenskih radnika/ca obuhvata sledeće teme: bolesti zavisnosti, smanjenje štete, prevencija, psihoaktivne supstance, polno prenosive i krvlju prenosive infekcije, dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, diskriminacija, neformalno obrazovanje, terenski rad, omladinski rad, komunikacija i etički kodeks. Kroz trening volonteri će steći znanje i veštine za terenski rad sa populacijama pod povećanim rizikom za dobijanje HIV-a, ali i druge korisne životne veštine i znanja. Od terenskih radnika/ca se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima jednom nedeljno, posete terenu jednom nedeljno i aktivno učestvovanje u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Osobe koje prođu trening će moći da se angažuju i na drugim aktivnostima udruženja.

Očekujemo da se prijave:

Mlade  punoletne osobe (od 18 do 30 godina);

Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;

Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da volontiraju u naredne 2 godine;

Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutim ciljnim grupama, tako i prema i drugim osetljivim grupama;

Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;

Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;

Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem FORMULARA na našem sajtu najkasnije do 12. decembra 2021. godine.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Prednost će imati studenti/kinje medicine, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, specijalne rehabilitacije i srodnih nauka. Nakon odabira kandidata/kinja biće održana šestodnevna obuka. Nakon obuke će uslediti  test provere znanja. Osobama koje polože test biće ponuđen dalji angažman u udruženju. Nakon položenog testa sledi praksa, a potom i supervizija nakon koje je moguć samostalan rad u skladu sa planom aktivnosti.

Obuka za terenske radnike/ce sprovodi se u okviru projekata koji finansira Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade.

Više o Udruženju Prevent možete saznati na: http://prevent.co.rs/

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Tel: 060 688 90 90

Mail: udruzenjeprevent@gmail.com

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.