Entries by Udruženje PREVENT

Nacionalni dan bez duvana

11% učеniка puši cigаrеtе, pоdјеdnако dеvојčicе i dеčаci. 37% učеniка је bаr јеdnоm prоbаlо cigаrеtе, а 43% nекi duvаnsкi prоizvоd. 9% mlаdih puši nаrgilе. 6% коristi еlекtrоnsкu cigаrеtu. 6 оd 10 sаdаšnjih pušаčа pокušаlо је dа prеstаnе sа pušеnjеm u prеthоdnih 12 mеsеci. 70,4% učеniка којi sаdа pušе cigаrеtе dоlаzi dо cigаrеtа tако štо ih […]

Obeležen Svetski dan borbe protiv Side

U okviru kampanje obeležavanja Svetskog dana borbe protiv Side Udruženje Prevent i ove godine organizovalo je Pozitivan koncert u Novom Sadu, sedmi put. Pozitivan koncert organizuje se od 2012. godine, a već dve godine održava se u Shamrock baru u centru Novog Sada.

Konkurs za radno mesto ADMINISTRATOR/KA

Na osnovu člana 35. Statuta Udruženja Prevent i Pravilnika o politici zapošljavanja i angažovanja saradnika u Udruženju Prevent raspisuje se konkurs za radno mesto: Administrator/ka  Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove konkursa da se prijave. Konkurs je otvoren do 9.11.2018.

Poziv za trening “Zagovaranje budžetskog finansiranja programa smanjenja štete u Srbiji”

Udruženje „Prevent” poziva zainteresovane predstavnike organizacija građanskog društva da se prijave za učešće na treningu “Zagovaranje budžetskog finansiranja programa smanjenja štete u Srbiji” koji je organizovan u okviru projekta “Budžetsko zagovaranje i nadzor u jugoistočnoj Evropi”, koji vodi Mreža za politike prema drogama u jugistočnoj Evropi, a sprovodi Udruženje „Prevent“ u Srbiji.

Poziv na besplatan trening “Mentalni lavirint”

Ako imaš između 18 i 30 godina i želiš da izađeš iz lavirinta potisnutih emocija prijavi se za besplatan trening u formi interaktivnog teatra.

Kroz dvodnevnu obuku, koja će se održati 6. i 7. oktobra, pomoću tehnika relaksacije, vežbi koncentracije i usmeravanja pažnje na sada i ovde, unapredi svoje mentalno zdravlje…