SMANJENJE ŠTETNOSTI

Pojam smanjenja štete odnosi se na štetu, i ličnu i društvenu, nastalu kao posledica rizičnog ponašanja.

Rizično ponašanje može biti zloupotreba supstanci, seksualnih aktivnosti i svih drugih oblika ponašanja koji negativno utiču na zdravlje.

Politika smanjenja štete podrazumeva realno shvatanje javnog zdravlja, socijalnog blagostanja i ljudskih prava i nalazi se u dokumentima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), agencija Ujedinjenih nacija (UNAIDS, UNODC, UNICEF) i zdravstvenim politikama brojnih zemalja.

U Strategiji o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine programi zamene igala su takođe prepoznati kao važan alat u smanjenju štete koja nastaje upotrebom droga.

Udruženje Prevent je prepoznalo važnost ove teme još u prvoj godini svog postojanja, te je jedan od od pionira na ovom polju i od tada u kontinuitetu sprovodi programe smanjenja štetnosti.