Preventov volonter – evropski mladi šampion

Član Udruženja Prevent, Mladen Ćeran, odabran je za „mladog šampiona“ za HIV prevenciju među ključnim populacijama u istočnoj Evropi. Projekat će trajati narednih godinu dana.  

Mladen Ćeran je student psihologije, volonter Udruženja Prevent, posvećen radu sa populacijama seksualnih radnica i injekcionih korisnika droga. Preventov mladi šampion je osoba vedrog duha, puna razumevanja, uvek spreman da sasluša i pomogne marginalizovanim populacijama.

IAS čini napor da podrži učešće i smislen angažman mladih u svim aspektima odgovora na HIV. Da bi se gajilo liderstvo mladih u organizacijama zasnovanim na zajednici i jačanje kapaciteta budućih vodećih zastupnika vezano za HIV-a, IAS dodeljuje grantove organizacijama zasnovanim na zajednici u istočnoj Evropi i podsaharskoj Africi. Svaka od ovih organizacija podržava i mentoriše jednog ili više “mladih šampiona” koji vode sopstveni projekat za rešavanje nedostataka u istraživanju HIV-a i izazova vezanih za politike koji utiču na mlade ljude.

Više informacija o IAS-u možete pronaći ovde: http://www.iasociety.org/HIV-Programmes/Youth-Voices/Campaign

Neke od aktivnosti koje će biti realizovane tokom projekta su: Intervjui sa ključnim informantima iz ključnih populacija – mladim ljudima koji injektiraju drogu i seksualnim radnicama kako bi bolje razumeli svoje specifične potrebe za prevencijom HIV-a, uspostavljanje veza sa nezavisnim institucijama i njihovo uključivanje u projekat (poverenik za zaštitu ravnopravnosti, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka, ombudsman na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou), intervjui sa ključnim informantima – predstavnici institucija (socijalne i zdravstvene službe, lokalna samouprava i nezavisne institucije) da bi razumeli njihova specifična shvatanja i stavove o mladim ljudima koji injektiraju drogu i seksualne radnike, pisanje izveštaja o prikupljenim podacima, objavljivanje i širenje izvještaja, zajedničke grupe za diskusiju o identifikovanim problemima sa ključnim populacijama – mladim ljudima koji injektiraju drogu i seksualnim radnicama, kao i predstavnicima institucija kako bi se smanjila stigma i da bi se senzibilizovali pružaoci usluga prema potrebama mladih ljudi koji injektiraju drogu i seksualnim radnicama, kreiranje kratkih video klipova o problemima prevencije ključnih populacija, promocija kratkih video klipova na društvenim mrežama, javni lokalni okrugli sto o identifikovanim problemima, medijske aktivnosti, uključujući kampanju na društvenim mrežama.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.