Novosadska heroina

Nakon devet meseci predanog rada i učenja naša članica, Tatjana Maksimović, dobila je zvanje Omladinska liderka. Svečano uručivanje sertifikata bilo je 20. oktobra 2016. u Palati Srbija u Beogradu.

Da bi postala omladinska liderka, Tatjana je morala da prođe pet modula: Osnove omladinskog rada, Osnove komunikacije i prihvatanja različitosti, Osnove projektnog ciklusa, Liderstvo i aktivizam u omladinskom radu i Informisanje mladih.

Obuka je podrazumevala 100% prisustvo na aktivnostima i ispunjavanje svih predviđenih zadataka, kao i samostalno pisanje i realizaciju jednog projekta.

Projekat „Komunicirajmo mudro!“, koji je realizovala kao jedan od zadataka, obuhvatio je devetoro mladih koji kojima je održala 25 radionica na temu diskriminacije, sterepotipa i predrasuda, komunikacije, aktivnog slušanja, asertivne komunikacije, pisanja biografije i motivacionog pisma, aktivnosti za izgradnju tima.

Čestitamo Tatjani na upornosti, uspehu i stečenom zvanju.

tanjica

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.