EDUKACIJE

Pored mladih, Preventove treninge do sada su prohađali lekari opšte prakse, farmaceuti, zaposleni u Centru za socijalni rad, pripadnici policije, sudije za prekršaje, prosvetni radnici i članovi drugih nevladinih organizacija. Do sada je održano više od 100 treninga na različite teme.

Od 2016. godine organizacija je registrovana za privrednu delatnost „Ostalo obrazovanje“ te se u budućnosti planira još intenzivniji rad na polju edukacije.

Prevent je izdavač knjiga na temu vršnjačke edukacije, terenskog rada i intravenskog korišćenja droga kao i mnogobrojnih edukativnih brošura, lifleta i flajera.